Щиро вдячні за відвідування

нашого сайту!

 

 

Бібліотекар

 

 

Зубенко Світлана Василівна

Тема: «Формування  і розвиток інноваційних здібностей учнів»

 

Головна мета – надання допомоги учням і педагогам у забезпеченні їхніх інформаційних потреб, формування у користувачів потреби в інформації, користування бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання.

Проблема – створення системи бібліотечно-інформаційного забезпечення педагогічного та учнівського складу школи на різних етапах здобуття та вдосконалення знань у навчально-виховному процесі.

 

ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА РЕАЛІЗУЄ ТАКІ ЗАВДАННЯ:

  • Якнайповніше сприяти реалізації державної політики в галузі освіти.
  • Інформаційно забезпечити всі аспекти навчально-виховного процесу освітнього закладу в засвоєнні програмних та факультативних знань, самоосвіті школярів
  • Виховання інформаційної культури учнів, постійного їх прагнення до пошуку інформації, свідомого, осмисленого добору інформаційних джерел, формування навичок систематизації та особистісної оцінки інформації.
  • Навчання школярів технологій користування бібліотеками всіх типів.
  • Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов'язку, відкритої для інтелектуального, духовного і творчого розвитку.
  • Інформаційне забезпечення особистісних потреб користувачів у дозвіллєвій (рекреативній) діяльності.
  • Формування авторських програм читацького розвитку школярів, виховання свідомого, вдумливого, грамотного читача з високим рівнем бібліографічної культури.
  • Усебічне сприяння підвищенню фахової майстерності педагогів, озброєння їх знаннями сутності сучасних освітніх та виховних технологій; педагогізація батьківської громадськості шляхом популяризації педагогічної літератури та надання інформації про неї.
  • Створення комфортного бібліотечного середовища; реформування бібліотеки в таку, яка б включала як традиційні, так і сучасні носії інформації, мультимедійні технології тощо.

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБІЛОТЕКИ:

·         Пропаганда художньої, науково-популярної та довідкової літератури.

·         Робота з виховання в учнів бережливого ставлення до підручників.

·         Активна участь у Всеукраїнській акції «Живи, книго!».

Підручники для 1 класу.pdf
Adobe Acrobat Document 144.8 KB
Вибір підручників для 5 класу.pdf
Adobe Acrobat Document 141.8 KB
Вибір підручників для 5,10 класів.pdf
Adobe Acrobat Document 156.7 KB

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=356274951580757&set=pcb.473428676485116&type=3&theater&ifg=1